resultat

Kennel

Red Ludens

Belgisk fårehund Tervueren

 

Mentalbeskriving hund (MH)

Faktiske verdiar for Larissa sin MH finn du

her

MH bilete av Larissa:

  • sosial og tilgjengeleg
  • let seg lett handtera
  • liten aggressivitet
  • mykje leik og jakt
  • uredd og nyfiken ved uventa påverknad (lyd og syn)
  • viser redsle ved trussel
  • god avreagering
  • heilt uredd skot

Du kan sjå Larissa sin MH

her

Om MH finn du

her

Grønt felt syner verdiar for Larissa. Raud ring syner

gjennomsnittlege verdiar for tervueren testa i Sverige

KORAD 464 poeng

mentaltest (MT) og eksteriørbedømming

(om korning - her)

Larissa arbeider og samarbeider godt og ho er uthaldande i arbeidet sitt. På lik linje med MH testen viser Larissa at ho er ein hund som er sosialt trygg. Vidare syner testen ein hund som er konsentrert og aktiv for å løysa alle oppgåver med godt tilpassa intensitet. Gratulerer til Larissa med førar Ann Kristin!

Protokoll for MT finn du

her (mal) og her (Larissa)

Film frå Larissa sin MT kan du sjå

her

Kva dommaren seier om Larissa

her

BH - ferdselsprøve

57 poeng, lydnadsdelen

Utan problem har Larissa bestått ferdselsprøven. Dette er ein prøve som er delt i ein lydnadsdel og ein miljødel.

Programmet for miljødelen er følgjande: 1: møte med persongruppe/person som spring forbi 2: møte med syklist 3: møte med bil 4: møte med joggar eller person på rulleskøyter 5: møte med ein annan hund 6: Adferd til hunden når den er åleine, - og ovanfor andre dyr Meir om ferdselsprøven finn du her

Spor

Lydnad

Utstilling

Klasse C

Klasse 2

CK, BIR (kritikk)

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.