Jassir

Kennel

Red Ludens

Belgisk fårehund Tervueren

 

V-Zefyr Jazz Jassir

født 26.juni 2004 HD:E AD:A innavlsgrad: 0% (6 gen.)

Jassir er ein særdeles trygg og sjølvstendig hund med utømeleg motivasjon og arbeidskapasitet. Han har eit stort pågangsmot og særleg i ulike søksøvingar har han vore nokså suveren. Utfordringa for meg har vore å klara å halda følgje med han, - og då særleg i sporarbeidet.

Jassir sine eigenskapar medfører at han har vore ein svært kjekk hund å trena sjølvom stor gjenstandsinteresse og stor grad av nyskjerrigheit til tider også har medført utfordringar i så måte.

Røntgenresultatet av Jassir sine hofter medførte ein stor nedtur og tap av motivasjon for målretta trening. Det var ein stor feil. Jassir er no på god veg inn i sitt ellevte år og framleis takkar han aldri nei til turar, søksøvingar eller å få læra nye ting.

Jassir har gjennomført MH og har bestått funksjonsanalyse - FA

Funksjonsanalysa til Jassir syner ein tvers gjennom solid hund som får den beste uttellinga for konsentrasjon, koordinering, mot og avreaksjon. Han syner verken flukt eller angrep ved trussel og er fullstendig døv for skot.

 

 

 

 

 

 

Jassir sine testar og prøvar finn du

her

Stamtavle V-Zefyr Jazz Jassir reg.nr. 16895/04

her

Copyright © All Rights Reserved.