Kod

Beskrivning

Resultat

Medel

Avvikelse

1a

Kontakt hälsning

4

3,8

0,2

1b

Kontakt samarb.

4

3,4

0,6

1c

Kontakt hantering

4

3,2

0,8

2a

Lek 1 leklust

4

3,9

0,1

2b

Lek 1 gripande

4

3,4

0,6

2c

Lek 1 grip/dragk

4

3,3

0,7

3a2

Förföljande

4

3,1

0,9

3b2

Gripande

5

2,8

2,2

4

Aktivitet

4

3,1

0,9

5a

Avst.lek intresse

3

2,9

0,1

5b

Avst.lek hot/aggr

1

1,5

-0,5

5c

Avst.lek nyfiken

4

2,9

1,1

5d

Avst.lek leklust

5

2,7

2,3

5e

Avst.lek samarb.

3

2,3

0,7

6a

Överr. rädsla

3

2,9

0,1

6b

Överr. hot/agg

1

1,8

-0,8

6c

Överr. nyfikenhet

4

2,9

1,1

6d

Överr. kv. rädsla

1

2,0

-1,0

6e

Överr. kv. intr.

1

1,8

-0,8

7a

Ljud rädsla

3

2,5

0,5

7b

Ljud nyfikenhet

5

3,9

1,1

7c

Ljud kv. rädsla

1

1,3

-0,3

7d

Ljud kv. intresse

1

1,6

-0,6

8a

Spöken hot/agg

1

2,4

-1,4

8b

Spöken kontroll

3

3,8

-0,8

8c

Spöken rädsla

5

2,8

2,2

8d

Spöken nyfikenhet

1

2,9

-1,9

8e

Spöken kontakt

4

3,2

0,8

9a

Lek 2 leklust

4

3,6

0,4

9b

Lek 2 gripande

4

3,1

0,9

10

Skott

1

1,6

-0,6